Politika ISŘ společnosti Proact Czech Republic

Politika společnosti
Společnost Proact Czech Republic, s.r.o. vznikla 28.1.2011 postupným procesem ze společnosti STORYFLEX a.s. a stala se členem nadnárodní skupiny Proact IT Group, která vznikla v roce 1994. Společnost STORYFLEX a.s. vznikla v r. 2006 a během krátké doby se stala významným dodavatelem zboží a služeb v oblasti zálohování dat a systémů.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je dodávka a implementace softwarového a hardwarového vybavení určeného pro zálohování dat a systémů, pro ukládání a migraci dat v prostředí širokého spektra platforem, včetně poskytování s tím souvisejících servisních služeb.

Přednosti řešení dodávaných společností Proact Czech Republic, s.r.o. spočívají především v hluboké znalosti dané problematiky, vynikající prodejní a technické podpoře ze strany společnosti a schopnosti technických pracovníků flexibilně reagovat na požadavky klientů.

Společnost Proact Czech Republic, s.r.o. úzce spolupracuje s řadou velkých výrobců a dodavatelů z oblasti IT, zvláště pak storage technologií jak v zahraničí, tak na domácím trhu. Touto cestou si mimo jiné vytváří neustálý přístup k novinkám, což je v tak dynamickém oboru jako jsou informační technologie naprostou nezbytností.

Společnost klade silný důraz na práci s lidskými zdroji. Nové spolupracovníky společnost nachází nejen mezi renomovanými IT experty, ale také v řadách absolventů technicky zaměřených vysokých škol a univerzit. Společnost si velmi dobře uvědomujeme, že bez kvalitního týmu nikdy nemůže dosáhnout výborných výsledků. Proto společnost Proact Czech Republic, s.r.o. soustavně investuje do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců.

Dlouhodobé záměry společnosti

 • Trvalé zhodnocování vloženého kapitálu ve formě tvorby zisku.
 • Reinvestování podstatné části zisku zpět do společnosti.
 • Zvyšování odborné způsobilosti všech pracovníků a zvýšení produktivity práce.
 • Zvýšení počtu aktivních zákazníků.
 • Zvyšování objemu prodeje služeb napříč trhem.
 • Specializovat se na vybrané typy technologií a služeb, v rámci nich dosahovat špičkové úrovně.
 • Používat a podporovat materiály šetrné k životnímu prostředí.
 • Neustálé zdokonalování infrastruktury a zázemí společnosti.
 • Udržovat vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, srovnatelnou s úrovní předních poskytovatelů služeb v oboru v nejvyspělejších zemích světa.
 • Podpora trvalého vzdělávání zaměstnanců

Dlouhodobé záměry společnosti ve vztahu k řízení informací

 • Docílit takového vztahu k bezpečnosti informací, kdy jsou rozumným a srozumitelným způsobem pokryta veškerá identifikovaná rizika.
 • Elektronizovat veškerou firemní dokumentaci
 • Akceptovat a respektovat zákonné a jiné regulativní závazky včetně smluvních závazků

Řízení přístupu k informacím

 • Každý uživatel má k dispozici pouze ty informace, které ke své práci nezbytně potřebuje
 • O přidělení práv rozhoduje PBI.
 • Pokud již není oprávnění potřeba, je nastavení a přístupy k jednotlivým firemním procesům okamžitě odebráno.
 • Nastavení všech síťových služeb ctí zásadu: “vše co není dovoleno, je zakázáno“
 • V rámci společnosti je aplikována politika čistého a stolu a obrazovky

Přístup k ITSM

 • Dohody a smlouvy vždy koncipujeme jednoznačným způsobem, který definuje kvalitu a rozsah našich služeb
 • Poskytování služeb věnujeme vysokou péči a zajišťujeme, aby vždy byla dostupná dostatečná kapacita jak personální, tak zařízení pro splnění našich závazků
 • Nastavení procesů pro řešení incidentů, problémů, změn a podnětů od zákazníků je v souladu se známými nejlepšími postupy.
 • Monitorujeme dodržování všech uzavřených dohod o kvalitě služeb a případné odchylky ihned řešíme
 • Neustále sledujeme vývojové trendy, abychom svým zákazníkům mohli nabízet stále lepší služby.