Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise - technologické inovace, které podporují digitální transformaci podniků

Společnost Hewlett Packard je předním nositelem inovací v oboru již více než 75 let. Disponuje obrovským intelektuálním kapitálem a globálními schopnostmi ve výzkumu a vývoji. Navržené inovace pak pomáhají s přechodem na IT systémy budoucnosti organizacím všech velikostí po celém světě – od lokálních startupů až po globální podniky.

Hewlett Packard Enterprise sdílí s Proactem vizi zavádění agilních technologií, které umožňují rychlou proměnu prvotních tvůrčích myšlenek na skutečnou hodnotu. Děláme IT prostředí efektivnější, produktivnější a bezpečnější, přičemž umožňujeme rychlé a pružné odezvy na rapidně se měnící konkurenční prostředí. Společně umožňujeme organizacím rychle reagovat na nové myšlenky tak, že dodáváme infrastrukturu, která může být snadno zprovozněna nebo snadno překonfigurována podle měnících se požadavků. Umožňujeme tak podnikům být stále lídrem ve svém oboru, protože neustále klademe důraz na obchodní a podnikatelské motivy změn IT infrastruktury, které přináší reálnou ekonomickou hodnotu businessu.

ZAJISTÍME ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ