Oslo Bors

Výkonnost a zabezpečení jsou pro burzu akcií v Oslu hlavními prioritami

Akciová burza v Oslu je hlavním nástrojem obchodu a průmyslu pro pořízení kapitálu. Každodenně se na burze obchoduje v řádech miliard norských korun a v rámci těchto systémů obchodování proběhne ohromné množství transakcí. Za posledních několik let se realizace obchodů neuvěřitelně zrychlila. Systémy obchodování potřebují úložiště, která jim nabídnou vysokou výkonnost, provozuschopnost i zabezpečení. Po miliónových investicích do nové IT infrastruktury v roce 2009 je nyní společnost Proact jakousi „pojistkou“ burzy, pokud jde o řešení pro storage a zálohování.

Akciová burza v Oslu prošla za posledních několik let prudkým růstem a postupně se z ní stala mezinárodně uznávaná burza, zejména v sektorech jako například ropa, energetika, lodní doprava a mořské produkty. Obchodům dominují zahraniční investoři a více než polovina makléřů pochází ze zahraničí.

Větší nároky
„Tento prudký rozvoj samozřejmě vedl ke stále rostoucím nárokům na IT, protože jsme museli postupně zvyšovat svoji serverovou i storage kapacitu,“ vysvětluje Tommy Nygren, manažer provozu a infrastruktury akciové burzy v Oslu. „Měli jsme více než 200 fyzických serverů, které vyžadovaly značnou údržbu a téměř nepřetržitou výměnu serverového zařízení. Životnost tohoto typu zařízení činí obvykle jen tři roky. Jelikož to vyžadovalo značné prostředky na správu systémů a síť měla určitá omezení a jelikož zálohování na pásky trvalo nepřiměřeně dlouho, musel tým akciové burzy pro správu IT řešení velmi naléhavě celou situaci vyřešit.“

Pokud se moderní burza snaží zůstat technologicky na výši, je pro ní sledování technického rozvoje velmi důležité, a navíc jí průběžná modernizace technologií dá značnou konkurenční výhodu.Nové datové centrum Takže jakmile se akciová burza v Oslu na konci roku 2008 rozhodla nakoupit novou IT infrastrukturu, měl tým pro správu IT poměrně jasnou představu toho, co přesně hledá. „Vůbec se nedalo hovořit o krizi. Jen jsme se domnívali, že je nejvyšší čas vytvořit novou infrastrukturu pro zajištění budoucího růstu,“ pokračuje Tommy Nygren. „Důležitým požadavkem byla virtualizace našich systémů, abychom snížili počet fyzických serverů, a tím ušetřili na nákladech na energii a správu.“

„Chtěli jsme tedy změnit celou koncepci našeho datového centra s využitím hlavně virtuálních serverů, aby bylo možné zjednodušit a minimalizovat údržbu systémů.“Netrvalo to dlouho a výsledky virtualizace se dostavily; toto opatření vedlo k podstatnému snížení počtu fyzických serverů - přibližně z 230 na 110!

Přečtěte si více. Stáhněte si PDF