Finanční služby

Inovativní finanční šlužby navržené pro maximalizaci obchodní hodnoty

Proact TechFlex představuje úspornou, flexibilní formu financování určenou konkrétně pro investice do IT, která vám umožní přesunout výdaje na informační technologie z investičních do provozních nákladů. 

Produkt TechFlex je více než jen tradiční forma financování a je navržen tak, aby vám poskytl potřebnou finanční flexibilitu, což platí především pro organizace, které vstupují do procesu obnovy nebo modernizace své IT infrastruktury. 

Díky flexibilitě tohoto řešení společnosti Proact je změna snadná, aniž byste museli platit jakékoliv pokuty, takže máte tolik potřebnou svobodu a můžete se zaměřit na neustále se měnící nároky vaší organizace.

Naše moderní nabídka vám otevře dveře k nejnovějším technologiím, které mohou zvýšit vaši konkurenceschopnost. Společnost Proact vám pomůže dosáhnout vyšší provozní efektivity a flexibility, což vám umožní pokračovat v aktuálních projektech a usnadní zahájení nových (a možná zásadních) projektů, u kterých zatím nebyl stanoven rozpočet.

Využití produktu TechFlex od společnosti Proact vám umožní zaměřit se na klíčové obchodní cíle - zvyšování produktivity, udržení ziskovosti a posilování konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací.  

Ať již jsou konkrétní potřeby vaší organizace jakékoliv, pokud jde o IT investice, je velmi pravděpodobné, že vám finanční oddělení Proact bude moci udělat mimořádně lákavou nabídku.

Proč finanční služby od Proact

 • Uchovejte si cennou hotovost 

  Váš drahocenný kapitál již není vázán v nákladech na infrastrukturu. Financování uvolňuje hotovostní prostředky na strategické investice nebo na modernizaci, která je základem dalšího růstu vašeho podniku. 

 • Ušetřete úvěrové prostředky 

  Využijte našeho financování, abyste nemuseli čerpat ze svého úvěru a váš podnik měl k dispozici více volné hotovosti. 

 • Kompletní řešení financování 

  Financujte až 100 % svých nákladů na řešení nad rámec měkkých nákladů, například na údržbu, software a služby.

 • Volitelné možnosti fixních plateb 

  Možnost fixních měsíčních nebo čtvrtletních plateb vám pomůže předvídat a řídit dlouhodobé rozpočty. 

 • Řízení peněžních toků 

  Plaťte až po dosažení výnosů nebo zvýšení produktivity, ne dříve; to vám umožní snižovat rizika a dosáhnout vyrovnaných peněžních toků.

 • Vyhněte se zastarávání technologií

  Využívejte flexibilitu pro zavádění nových technologií, které budou naplňovat vaše současné i budoucí potřeby.

 • Mimorozvahové financování  

  Díky „mimorozvahovému“ financování se vaše organizace může pohybovat v rámci kapitálových rozpočtových omezení.

 • Volitelné možnosti nákupu a obnovy  

  Společnost Proact vám na konci pronájmu i v jeho průběhu poskytne možnost zařízení vrátit, koupit nebo modernizovat podle potřeb vaší obchodní činnosti.

 • Odložené platby  

  Máte k dispozici možnost odložení plateb, aby získání technologií, které pro svoji činnost potřebujete, bylo co nejjednodušší.

ZAJISTÍME ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

TDC Grieg Star Shipping