Projektový management a realizace projektů

Úspěšná realizace změn

Zásadním faktorem úspěchu projektu je čas věnovaný plánování a návrhu. Nejlepší praxe odvětví naznačuje, že je o 300% dražší řešit problémy, které se objeví po realizaci tří čtvrtin projektu, než je řešit hned na začátku. 

V průběhu let společnost Proact značně investovala do rozvoje svého oddělení řízení projektů (PMO). PMO pracuje dle strukturovaného a osvědčeného rámce, který je založen na standardech ITIL a PRINCE2. Díky tomu společnost realizuje své projekty úspěšně a včas, dle rozpočtu a s minimálními riziky na základě uznávaných oborových standardů pro provoz IT projektů, které s úspěchem využívají organizace z celého světa.

Tato metodika byla úspěšně použita u stovek projektů.  Metody použité při tomto přístupu jsou dostatečně flexibilní, takže je lze přizpůsobit vašim časovým omezením a pracovním postupům, avšak současně jsou dostatečně formální, aby zamezily nejasnostem a rizikům.  Ve spolupráci s vámi společnost Proact zajistí, že výstupy budou jasně definovány a dohodnuty s vlastníky projektu i se zadavateli

Tým zkušených profesionálních projektových manažerů společnosti Proact je schopen efektivně spolupracovat s vašimi vlastními projektovými nebo programovými manažery na rozvržení a vedení projektu a splnění všech dohodnutých cílů a výstupů.

Náš proces realizace je strukturovaný a vychází ze vzájemné spolupráce.  Společnost Proact se při řízení všech procesů, malých i velkých, soustředí na:

  • Analýza
  • Návrh a plánování
  • Identifikace a řízení rizik
  • Řízení změn
  • Řízení projektu

Úzká spolupráce s vaším IT týmem ve fázi stanovení požadavků, návrhu a realizace projektu obvykle zajistí, že členové vašeho týmu velmi dobře danému řešení rozumí a ví, jak přesně splňuje potřeby IT i vašeho podnikání.  Společně s formálním školením a přechodnou podporou se tak zajistí kvalitní přenos dovedností na vaše zaměstnance, což vám dá vysokou úroveň autonomie pro případ budoucích projektů.

Naším cílem je postarat se o realizaci projektů včas, dle rozpočtu a s minimálními riziky tak, abyste svým koncovým uživatelům poskytovali přesně ty IT služby, které potřebují, a díky tomu se rozvíjela vaše obchodní činnost.

Související služby

ZAJISTÍME ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Fokker Aerostructures Optimiratkaisut