Snižování rizika

Úspěšná realizace změn s minimálním rizikem

Přístup společnosti Proact je založen na minimalizaci rizika souvisejícího se změnami technologií a podnikových procesů na úroveň a náklady odpovídající potřebám klienta. Toho je dosaženo kombinací našich bohatých zkušeností, získaných během tisíců úspěšných projektů pro naše zákazníky, a našeho strukturovaného přístupu k zakázkám. Naše metodika se zaměřuje na tři základní principy:

  • Hodnocení podnikových IT (BITA)

    Spolupracujeme se svými zákazníky na identifikaci obchodních potřeb a následném stanovení strategie a výběru technologií. Díky tomu máme snadno pochopitelné základy pro zavádění budoucích technologií, což nám umožňuje určit úroveň dynamiky a flexibility potřebné pro zajištění budoucích změn v podnikání.

  • Správa služeb (SM)

    Cíli správy služeb (SM) se řídí následný výběr technologií. Každé řešení je vytvořeno tak, aby splnilo vaše nároky na dostupnost, kontinuitu, kapacitu a výkonnost.

  • Realizace změn (TD)

    Úspěšná realizace technologických a procesních změn díky strukturovanému a zkušenému projektovému řízení (PRINCE2). Naše bohaté zkušenosti nám umožňují s vysokou mírou jistoty odhadnout potřebné zdroje a čas, takže si můžete být jisti, že projekty budou dokončeny dne harmonogramu i rozpočtu.

Související služby

ZAJISTÍME ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Fokker Aerostructures Oslo Bors Bergens Tidende