Strategické poradenství

Zvyšování hodnoty obchodní činnosti

Ve společnosti Proact jsme přesvědčeni o tom, že poskytování IT služeb by mělo splňovat potřeby vaší organizace - její vize, cíle a plány. Naplnění této představy vyžaduje jasně definovanou strategii a architekturu pro vývoj IT systémů. Naším cílem je pomáhat zákazníkům v tom, aby jejich investice do IT a výběr technologií odpovídaly jejich obchodním požadavkům.

Společnost Proact je toho názoru, že dobře připravená IT strategie a architektura se skládají z následujících komponent:

 • Základní architektura

  Obraz aktuální situace v organizaci, který představuje východisko pro všechna investiční rozhodnutí související s informačními technologiemi, včetně případných problémů a omezení

 • Obchodní požadavky

  Aktuální i budoucí obchodní potřeby organizace

 • Cílová architektura

  Identifikované možnosti technologií a procesů, které naplní tyto obchodní potřeby

 • Plán migrace

  Odstupňovaný plán stanovující jednotlivé priority pro postupné vytváření cílové architektury

Naše hlavní zásady při práci se zákazníky jsou:

 • Poskytnout snadno pochopitelný základ pro zavádění budoucích technologií a procesů
 • Dát zákazníkovi impulz k dalšímu rozvoji a zajistit flexibilitu v reakci na budoucí změny v podnikání
 • Zajistit, aby navrhované technologické změny odpovídaly interní struktuře podniku a úkolům, které před ním stojí
 • Usnadnit zavádění nejvhodnějších moderních technologiích a osvědčených postupů
 • Podporovat poskytování služeb zaměřených na podnikání, ne IT funkcí či aplikací
 • Poskytnout základní vstupy pro zdůvodnění investičních nákladů
 • Umožnit plánování a rozvoj interních zdrojů - technologií, procesů a lidí
 • Umožnit rychlou a pružnou reakci na měnící se obchodní potřeby, ať již s cílem využít nových příležitostí nebo zmírnit rizika

Zkušení architekti společnosti Proact vám pomohou se všemi aspekty infrastrukturní strategie a rozvoje architektury, popř. jsou připraveni za ně převzít odpovědnost. Vždy budeme zohledňovat dopad změn základní architektury na obecnou IT strategii i stávající infrastrukturu.

Související služby

ZAJISTÍME ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Fokker Aerostructures TDC Oslo Bors