Zabezpečení transformace

Aktivní přístup ke změnám

Transformační změny s sebou nesou velký posun v tom, jak využíváte své informační technologie a provozujete své podnikání. Nikdy není dobré přešlapovat na místě, ať už jste vedeni potřebou nových inovací, abyste vždy byli o krok napřed před požadavky svých zákazníků, nebo chcete využít nových příležitostí a odlišit se od stávajících i nově přicházejících konkurentů.

V soukromém, veřejném i neziskovém sektoru je nutné dodržovat termíny, snižovat náklady a poskytovat podnikům reálnou hodnotu. Transformační změny s sebou nesou zásadní posun v možnostech, které nelze využívat při stávajícím fungování organizace; spadají mezi ně nové technologie, nové způsoby práce, a často i požadavek na změnu v myšlení a kultuře jednotlivců, týmů a organizace jako celku.

Pro zajištění úspěchu je důležitý společný postup zahrnující všechny aspekty, které jako lepidlo drží pohromadě vedení transformace.

Rámec změn společnosti Proact definuje naše hlavní zásady pro realizaci zásadních skokových změn ve vaší schopnosti poskytovat obchodní hodnotu, která by nebyla možná v případě zachování stávajícího způsobu fungování.

Naše metodika vychází z 5 základních principů: každá zakázka je jedinečná a je realizována na základě našeho rozsáhlého intelektuálního kapitálu a zkušeností v těchto oblastech. 

Princip 1: Analýza, stanovení priorit, výběr a odůvodnění možností změn
S čím byste měli přestat, co byste měli začít a v čem byste měli pokračovat? Jaké jsou vaše možnosti? Jakou hodnotu vám nabízí každá jednotlivá možnost? Které příležitosti se vám nejvíce hodí?

Princip 2: Stanovení a zajištění připravenosti organizace na změny
Zjistit, co umožňuje a naopak co překáží úspěšné realizaci změn - přijmout opatření pro realizaci změn, určit, jak na tom aktuálně přesně jste a co potřebujete změnit

Princip 3: Tvorba jednotné vize a strategie změn
Stanovit vizi a strategii a připravit konkrétní plány realizace. Identifikovat požadovaný cílový stav v rámci celé organizace a sestavit průběžný plán změn

Princip 4: Úspěšná realizace změn
Využít špičkové odborné dovednosti a zkušenosti, osvědčené referenční architektury a strukturovaný flexibilní přístup pro úspěšnou realizaci změn při známých úrovních rizika, přičemž je nutné zajistit řízení změn po celou přechodnou dobu a dosažení měřitelných výsledků.

Princip 5: Integrace změn a řízení zaměřené na služby
Zajistit dlouhodobost změn a realizaci hodnoty pomocí nově definovaného benchmarku a přípravu a realizaci programu průběžného zlepšování služeb.

Související služby

ZAJISTÍME ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Fokker Aerostructures Grieg Star Shipping Oslo Bors